• stateczność zapór i bezpieczeństwo składowisk odpadów poflotacyjnych
  • posadowienie platform wiertniczych i rurociągów na dnie morza
  • posadownienie, poszerzanie, stabilizacja nasypów drogowych na gruntach organicznych i gruntach słabych
  • stabilizacja nasypów kolejowych
  • zabezpieczanie naturalnych zboczy i ścian głębokich wykopów
  • wzmacnianie gruntów słabych
  • posadownienie obiektów budowlanych w trudnych warunkach gruntowych
  • przepływ wód podziemnych, migracja zanieczyszczeń, systemy drenażowe