Metoda elementów skończonych w geotechnice: PLAXIS

PLAXIS logoPLAXIS okładka

PLAXIS program

Naprężenia i odkształcenia w gruncie SIGMA/W

SIGMA/W logo

SIGMA/W program

Stateczność zbocza SLOPE/W

SLOPE/W logo

SLOPE/W program

Przepływ wód podziemnych SEEP/W

SEEP/W logo

SEEP/W program

Dokumentacja geotechniczna: GEOSTAR, GEOPLAN, STRATER

GEOSTAR program

STARTER

Programy wspomagające: GRAPHER, SURFER

GEOSTAR logoSURFER logo

SURFER program

Grunt zbrojony: programy autorskie różnych firm

Kreślenie: AUTOCAD