Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą specjalistycznych rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb. Od kompleksowych badań podpowierzchniowych po wydajne wiercenia produkcyjne — oferujemy specjalistyczne usługi zaprojektowane tak, aby wspierać Twoje projekty i napędzać sukces.

Usługi badawcze

 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz ich wydobycie
 • Wiercenie produkcyjne – gazowe i ropa naftowa
 • Poszukiwanie i eksploatacja złóż (miedź, złoto, inne)
 • Kompleksowe badania podpowierzchniowe na lądzie i wodzie.
 • Standardowe i specjalistyczne laboratoryjne badania gleby.

Usługi projektowe

 • Stabilność i bezpieczeństwo zapór poflotacyjnych.
 • Posadowienie platform wiertniczych i rurociągów na dnie morskim.
 • Posadowienie, poszerzenie i stabilizacja nasypów drogowych na gruntach organicznych i słabych.
 • Stabilizacja nasypów kolejowych.
 • Stabilizacja naturalnych skarp i ścian głębokich robót ziemnych.
 • Wzmocnienie słabej gleby.
 • Posadowienie obiektów inżynierii lądowej i wodnej na trudnych warunkach gruntowych.
 • Przepływ wód podziemnych, migracja zanieczyszczeń, systemy odwadniające.

O nas

GEOSTAB działa na polskim rynku aktywnie od 1992 roku dla potrzeb budownictwa lądowego i wodnego w specjalności geoinżynieria i geoekologia. Prowadzi prace badawcze, konsultingowe i projektowe w tym o charakterze innowacyjnym. Zatrudnia i korzysta z usług specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte w Instytutach Badawczych w Polsce i Zagranicą. Specjaliści ci wykonywali terenowe i laboratoryjne prace badawcze oraz prace studialne między innymi: w Libii, Senegalu, Szwecji, Norwegii, Portugalii i Holandii, animując i równocześnie uczestnicząc w kilku projektach międzynarodowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje partnerska współpraca z Norweskim Instytutem Geotechnicznym. GEOSTAB posiada Laboratorium, w którym wysoko kwalifikowani pracownicy wykonują geotechniczne badania laboratoryjne gruntu, a także współpracują w rozwoju sprzętu do badań i w szkoleniu personelu.

W marcu 2007 roku otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2000. W Polityce Jakości zawarliśmy podstawowe kierunki działań naszego przedsiębiorstwa. W 2010 roku firma otrzymała Certyfikat zgodnie z normą ISO 9001:2008, a w 2019 otrzymała Certyfikat zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Firma Geostab jest członkiem wspierającym Polski Komitet Geotechniki – CERTYFIKAT PKG