GdańskSopotGdyniaPruszcz GdańskiMorze BałtyckieJastrzębia GóraWejherowoŻarnowiecLęborkMalbork i okoliceElblągGniewKwidzynPrabuty-KwidzynOlsztyn-ŁęgajnyKątkiKorszeGrucznoBydgoszczToruńDarłowoKoszalinNowogard-GoleniówSzczecinRadziszewoOgnicaSzubinRogowoWojdalWarszawaGubin-PołupinLubinTrzebinia-BukownoGoczałkowice i Kozłowa GóraMiłobądz-TczewBadania podtorza E65OlsztynTrzęsaczZąbkowice ŚląskiePuckŻydowoŻydowoChojniceKołobrzegSwarzewo
logo Przedsiębiorstwo Badawcze
Spółka z o.o.
Certyfikat Zbiorowy nr 3 PKG
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

ul. Rodzinna 17
PL 80-260 Gdańsk
tel./fax +48 58 3414334
tel. kom. +48 602-610-254
e-mail:
siedziba@geostab.pl

 
O nas Zakres prac
studialno-projektowych
Zakres prac
badawczych
Realizacje Oprogramowanie inżynierskie Kontakt
 
   Realizacje   
Kliknij na miasto w którym działaliśmy, aby zobaczyć co tam robiliśmy
Centrum Logistyczne, Zlec.: Gmina Miasta Gdańska
 1. Ekspertyza dotycząca wpływu poszukiwań i eksploatacji złóż bursztynu na terenie przewidzianym pod Centrum Logistyczne w rejonie Portu Północnego w Gdańsku, styczeń 2009
Galeria Bałtycka
 1. Kontrola jakości podłoża pod projektowane fundamenty oraz kontrola zasypek na budowie Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, Zlec. Hochtief Polska Sp. z o.o. Oddział BUDOKOR, lipiec-sierpień 2006
 2. Raport dotyczący badań zagęszczenia i oszacowania modułów odkształcenia pierwotnego gruntu pomiedzy fundamentami i kolektorem kanalizacji deszczowej, Zlec. Hochtief Polska Sp. z o.o. Oddział BUDOKOR, październik 2006
 3. Badania geotechniczne w rejonie posadowienia fundamentu fontanny galerii Bałtyckiej, zlec. Merkury Engineering Polska Sp.z o.o., styczeń 2007
 4. Galeria Bałtycka. Kontrola jakości podbudowy posadzki. (cz. 1 - poletko próbne), zlec. Betonox Posadzki Przemysłowe S.A., styczeń 2007
 5. Galeria Bałtycka. Kontrola jakości podbudowy posadzki, zakres prac od stycznia do maja 2007, zlec. Betonox Posadzki Przemysłowe S.A., styczeń-maj 2007
 6. Galeria Bałtycka cz. 22. zestawienie zaległych zwolnień fundamentów oraz obsypek fundamentów odebranych w dniach 17-23 stycznia 2007 na podstawie sondowań dynamicznych ITB-ZW oraz pomiaru dynamicznego modułu odkształcenia płytą, zlec. Hochtief Construction AG Infrastructure Polska Sp. j., styczeń 2007
Osiedle Podgrodzie, Zlec. Mała Lokatorska - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgrodzie w Gdańsku.


 1. Ekspertyza techniczna stateczności żelbetowego muru oporowego przy ul. Do Studzienki w Gdańsku na terenie osiedla mieszkaniowego, maj 1999.


Trasa W-Z, Zlec. BPBK w Gdańsku

 1. Ekspertyza dot. technologii budowy odcinka Trasy W-Z pomiędzy ul. Łąkową a Elbląską w Gdańsku, kwiecień 1994. Aktualizacja ekspertyzy dot. technologii budowy nasypu drogowego w ciągu trasy Armii Krajowej, odcinek przejścia przez grunty organiczne (hm 24.5-hm 28.0), październik 1997.


Badania podtorza E65, Zleceniodawca: BPK Gdańsk Sp. z o.o.
 1. Ekspertyza dotycząca koncepcji wzmocnienia podtorza nasypu kolejowego dla zadania "Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia - LCS Gdańsk", lipiec 2008
Trasa Sucharskiego, Zlec. BPBK w Gdańsku


 1. Dokumentacja projektowa wzmocnienia podłoża i budowy korpusu drogowego Trasy Sucharskiego w Gdańsku wraz ze specyfikacjami technicznymi. Kontrakt nr 44.1 (od ul. Wosia Budzisza), luty 1998.
 2. Dokumentacja projektowa wzmocnienia podłoża i budowy korpusu drogowego Trasy Sucharskiego w Gdańsku wraz ze specyfikacjami technicznymi. Kontrakt nr 44.3 (od ul. Elbląskiej), luty 1998.

Skarpy 3-Maja, Zlec. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 1. Orzeczenie techniczne dot. przyczyn zniszczenia i sposobu odbudowy skarpy wykopu torowiska kolejowego przy ul. 3-Maja w Gdańsku, lipiec 2001.

Osiedle ul. Budapesztańska, Zlec. PATIO Sp. z o.o. w Gdańsku

 1. Projekt zabezpieczenia skarpy osiedla mieszkaniowego przy ul. Budapesztańskiej w Gdańsku, wrzesień 2001.

Osiedle Żurawie Wzgórze, Zlec. "ALLCON OSIEDLA" Sp. z o.o.

 1. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej (Os. Żurawie Wzgórze), wrzesień 2003.
 2. Dodatkowe badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej (Os. Żurawie Wzgórze), luty 2004.
 3. Opracowanie dot. posadowienia budynków A i B na Osiedlu Żurawie Wzgórze w Gdańsku, maj 2004.

Horyzont, Zlec. Firma Deweloperska EKOLAN S.A. w Gdyni

 1. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja: Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża, luty 2004.
 2. Studium dotyczące wpływu zmiany poziomu wód gruntowych w rejonie inwestycji mieszkaniowo-usługowej Horyzont, Gdańsk-Przymorze, ul Obrońców Wybrzeża, nr działki 53/7, maj 2004, Zlec. ASA Architektoniczne Studio Autorskie w Gdańsku.
 3. Dokumentacja dotycząca odwodnienia wykopu na czas robót fundamentowych inwestycji mieszkaniowo-usługowej Horyzont, Gdańsk-Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża, nr działki 53/7, czerwiec 2004, Zlec. ASA Architektoniczne Studio Autorskie w Gdańsku.

Obwodnica Południowa Gdańska, Zlec. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

 1. Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża trasy i obiektów inżynierskich Obwodnicy Południowej Gdańska na odcinku Przejazdowo-Koszwały, woj. pomorskie, lipiec 2004.
 2. Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla ustalenia warunków gruntowo -wodnych podłoża trasy i obiektów inżynierskich Obwodnicy Południowej Gdańska na odcinku Przejazdowo -Koszwały woj. Pomorskie, listopad 2004
 3. Koncepcja technologii budowy nasypu drogowego i stabilizacji podłoża Obwodnicy Południowej Gdańska na odcinku Przejazdowo-Koszwały, grudzień 2004.

Obwodnica Południowa Gdańska, Zlec.: MENARD Polska Sp. z o.o.
 1. Raport z poboru prób namułów w ciągu projektowanej Obwodnicy Południowej Gdańska, kwiecień 2009
Osiedle Pogodne, Zlec. Firma Deweloperska EKOLAN S.A. w Gdyni

 1. Projekt odbudowy i zabezpieczenia skarpy położonej za budynkiem nr 4 przy ul. Anny Jagiellonki na Osiedlu Pogodne II w Gdańsku, kwiecień 2005.

 2. Analiza stateczności skarpy obciążonej budynkiem nr 53. Osiedle Pogodne- Wawelska II w Gdańsku, listopad 2006.
 3. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia kompleksu mieszkaniowego na Osiedlu Pogodne w Gdańsku w rejonie ul. Królowej Bony, maj 2010
 4. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia kompleksu mieszkaniowego na Osiedlu Pogodne VII w Gdańsku przy ul. Królowej Bony - Etap I (budynki: 57-59) , październik 2010
 5. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia kompleksu mieszkaniowego na Osiedlu Pogodne VII w Gdańsku przy ul. Królowej Bony - Etap II (budynki:60, 61) , marzec 2011
 6. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia kompleksu mieszkaniowego na osiedlu Pogodne VII w Gdańsku przy ul. Królowej Bony - Etap III (budynki:62, 63, 64) , kwiecień 2011
Os. Pogodne VII, Zlec.: MORSKA Sp. z o.o.
 1. Ekspertyza dotycząca określenia stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego na terenie działki nr 252 przy ul. Długosza w Gdańsku, styczeń 2010
Osiedle Świętokrzyskie, Zlec. Firma Deweloperska EKOLAN S.A. w Gdyni
 1. Zabezpieczenie skarpy przy drodze 046-81 na osiedlu mieszkaniowym "Świętokrzyskie" w Gdańsku, marzec 2006
Osiedle Miłe II, Zlec. Firma Deweloperska EKOLAN S.A. w Gdyni
 1. Projekt zabezpieczenia skarpy. Etap III i V. Osiedle Miłe II w Gdańsku, wrzesień 2004.
 2. Opinia dot. stateczności skarpy położonej za budynkiem przy ul. Legendy 52 na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, grudzień 2004.
 3. Projekt odbudowy skarpy położonej za budynkiem nr 5a na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, luty 2005.
 4. Projekt odbudowy skarpy położonej za budynkiem nr 5b na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, luty 2005.
 5. Projekt zabezpieczenia skarpy położonej za budynkiem nr 2a na osiedlu Miłe II w Gdańsku, luty 2005.
 6. Projekt odbudowy skarpy położonej za budynkiem nr 1 na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, luty 2005.
 7. Projekt odbudowy i zabezpieczenia skarpy położonej za budynkiem nr 20 na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, luty 2005.
 8. Projekt odbudowy i zabezpieczenia skarpy położonej za budynkiem nr 20 na Osiedlu Miłe II w Gdańsku Projekt zamienny), kwiecień 2005.
 9. Projekt zabezpieczenia skarpy położonej przy stacji transformatorowej T-2 na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, marzec 2005.
 10. Projekt ujęcia i odprowadzenia wód powierzchniowych i gruntowych ze skarpy i działki przy budynkach nr 7, 9, 11a, 13a i 19a na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, maj 2005.
 11. Projekt zapewnienia stateczności skarpy usytuowanej przy budynku nr 40 Osiedle Miłe II w Gdańsku (Zadanie 10), lipiec 2006.
 12. Dokumentacja geotechniczna dotycząca skarpy przy budynkach nr 94-104 oraz skarpy przy budynku nr 40 na Osiedlu Miłe II w Gdańsku, lipiec 2006
 13. Projekt zabezpieczenia skarp usytuowanych przy budynkach nr 94-104 i 40-47. Osiedle Miłe II w Gdańsku oraz opinia dot. wykonania zabezpieczenia, lipiec 2006
 14. Projekt odwodnienia skarpy i tarasu przy budynkach nr 103-109. osiedle Miłe II w Gdańsku. zadanie 12., styczeń 2007
 15. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej Osiedle Miłe Wielorodzinne I, luty 2007
 16. Opinia geotechniczna dotycząca warunków posadowienia budynków nr 55-62 - Osiedle MIŁE II w Gdańsku, czerwiec 2008
 17. Ekspertyza dotycząca ustabilizowania skarpy zbocza przy budynkach na osiedlu Miłe w Gdańsku przy ul. Elfów 2-10, maj 2009

Osiedle "Miłe Wzgórze", Zlec.: Firma Deweloperska EKOLAN S.A. w Gdyni
 1. Ekspertyza dot. stateczności i utrzymania skarp na terenie osiedla "Miłe Wzgórze" (Budynki nr 3, 5, 7, 9, 11 i 13 przy ul. Guderskiego), grudzień 2011
Real, Zlec. Polnord w Gdańsku.

 1. Opinia dotycząca warunków wykonania nawierzchni parkingu wewnętrznego pod centrum Usługowo-Administracyjnym Real w Gdańsku, ul Kołobrzeska, 2003.

Bastion św. Gertrudy, Zlec. Gdańskie Melioracje w Gdańsku

 1. Ekspertyza geotechniczna dla określenia stanu podłoża części opływu rzeki Motławy przy Bastionie św. Gertrudy w Gdańsku, 2000.

Hala sportowa ZSOiZ, Zlec. Diogenes Studio w Gdańsku

 1. Opinia dotycząca projektów palowania hali sportowej ZSOiZ w Gdańsku-Brzeźnie, 2004.

Osiedle Nova Oliva, Zlec. "Allcon Osiedla" Sp. z o.o. w Gdyni

 1. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej, wrzesień 2005.
 2. Projekt badań geologicznych w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych i stanu zanieczyszczeń wód podziemnych w rejonie byłej fabryki farb i lakierów Polifarb-Oliwa w Gdańsku przy ul. Bora Komorowskiego, październik 2005.
 3. Dokumentacja hydrogeologiczna, styczeń 2006.

 4. Dokumentacja dotycząca rekultywacji podłoża gruntowego na terenie osiedla mieszkaniowego Nova Oliva w Gdańsku przy ul. Bora Komorowskiego, wrzesień 2006, kwiecień-maj 2007, luty-grudzień 2008
Osiedle Nova Oliva, Zlec.: "ALLCON Budownictwo" Sp. z o.o. S.K.A.
 1. Raport z badań chemicznych gruntu na terenie osiedla mieszkaniowego Nova Oliva w Gdańsku przy ul. Bora Komorowskiego (obszar budynku nr 11) , wrzesień 2009
Kompleks mieszk.-usługowy "AWIATOR", Zlec.: ALLCON Osiedla Sp. z o.o. S.K.A.
 1. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia Kompleksu mieszkaniowo-usługowego w Gdańsku Zaspie przy Al. Jana Pawła II 5b. Działka 294/14 obr. 33. ETAP I, kwiecień 2010
 2. OPINIA dotycząca wpływu budowy kompleksu usługowo-mieszkaniowego "Awiator" wraz z infrastrukturą w Gdańsku przy Alei Jana Pawła II na środowisko wody podziemnej, sierpień 2010
 3. Koncepcja zabezpieczenia ściany wykopu pod budowę ław fundamentowych budynku należącego do kompleksu mieszkaniowo-usługowego Awiator w Gdańsku przy Al. Jana Pawła 5b, kwiecień 2011
 4. Aneks nr 2do dokumentacji geotechnicznej dotyczącej warunków posadowienia Kompleksu mieszkaniowo-usługowego w Gdańsku Zaspie przy Al. Jana Pawła II 5b. Działka 294/14 obr. 33 (ETAP I) , kwiecień 2011
 5. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia Kompleksu mieszkaniowo-usługowego "Awiator" w Gdańsku Zaspie przy Al. Jana Pawła II 5b. Działka 294/14 obr. 33 (ETAP II), lipiec 2011
 6. Raport z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH wykonanych w miejscu budowy dwóch szybów windowych Kompleks mieszkalno-usługowy "AWIATOR" w Gdańsku przy ulicy Jana Pawła II BUDYNEK nr 3 "Charlie", listopad 2013
Osiedle HABENDA, Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. Badania geotechniczne dot. możliwości odprowadzenia wód opadowych do istniejącego drenażu Budynek F, osiedle Habenda w Gdańsku, listopad 2011
Os. Mieszkaniowe przy ul. Malczewskiego, Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektowanego osiedla mieszkaniowego u zbiegu ulic Malczewskiego i Sołeckiej (działki nr 449/1 i 143/3), czerwiec 2013
Obiekt TRYTON, Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. PROJEKT kompleksowego odwodnienia wykopu obiektu TRYTON w Gdańsku, lipiec 2014
Terminal Kontenerowy w Porcie Północnym

 1. Badania laboratoryjne prób gruntu, udział w opracowaniu projektów badań geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie części geotechnicznej w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla budowy Terminala Kontenerowego w Porcie Północnym w Gdańsku, 2004. (Zlec. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie)
 2. New Deeepwater Container terminal In Gdańsk - Additional soil investigation, 2005 (Client: Van Oord Dredging and Marine Contractors BV)

 3. Opinia dot. Projektu drogi dojazdowej do Morskiego Terminalu Kontenerowego w Gdańsku, zawartego w opracowaniu pt. "Design of normal secdtion of the access road" Vol. 29.0 Access road - Normal Section "Deep Sea Container Terminal Gdańsk", styczeń 2006, (Zlec. HOCHTIEF CONSTRUCTIO AG Infrastructure Polska Sp. J.)
 4. Field and laboratory tests. DCT in Gdańsk: Polygon BM:31-38-3-2, Polygon II, Access Road, Land reclamation area, April-June 2006, (Zlec. HOCHTIEF CONSTRUCTIO AG Infrastructure Polska Sp. J.)
 5. Laboratory Tests for cement soil stabilization, DCT in Gdańsk, July 2006, (Zlec. HOCHTIEF CONSTRUCTIO AG Infrastructure Polska Sp. J.)
 6. Laboratory Tests for soil stabilization with cement and fly ash, DCT in Gdańsk, August 2006, (Zlec. HOCHTIEF CONSTRUCTIO AG Infrastructure Polska Sp. J.)
 7. Badania podłoża gruntowego na parkingach i drodze dojazdowej do DCT Gdańsk, 2006, (Zlec. Johann Kipp Blaunternehmen Polska Sp. z o.o.)
 8. Nadzór geotechniczny w zakresie kontroli podłoża oraz I i II warstwy konstrukcyjnej parkingów DCT Gdańsk , 2006 (Zlec. Wakoz Sp. z o.o.)
 9. Nadzór geotechniczny w zakresie kontroli podłoża oraz I i II warstwy konstrukcyjnej drogi dojazdowej do DCT Gdańsk (obiekt 310) w okresie od kwietnia do września 2006 (Zlec. Wakoz Sp. z o.o.)
Zakoniczyn, Zlec. "ALLCON OSIEDLA" Sp. z o.o.

 1. Dodatkowe badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Gdańsk - Zakoniczyn, ul. Porębskiego i Bergiela, luty 2004

Novotel Marina, Zlec. Novotel Accor Hotels

 1. Ekspertyza dot. przyczyn podtapiania piwnic Novotelu Marina w Gdańsku przy ul. Jelitkowskiej oraz opracowanie środków zaradczych, cz. I, maj 2005.

Salon LEXUS Gdynia Zlec. Lexus Gdynia Sp. z o.o. Gdynia

 1. Określenie tła chemicznego terenu projektowanego salonu samochodowego firmy LEXUS z serwisem. Gdynia. Al. Zwycięstwa 162, marzec 2007
Hala przy ul. Krzemowej w Gdyni. Zleceniodawca: ALLCON S.A. Gdynia

 1. Badania geotechniczne dla celów posadowienia hali przy ul. Krzemowej w Gdyni, kwiecień 2007
Budynek Wydziału Nauk Społecznych UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego. Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa STUDIO M, Gdańsk

 1. Określenie parametrów geotechnicznych podłoża poniżej poziomu posadowienia budynku Wydziału Nauk Społecznych UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, kwiecień 2007
Stadion Baltic Arena w Gdańsku Zleceniodawca: Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
 1. Ekspertyza dotycząca warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego kompleksu Balic Arena w Gdańsku, luty 2008
 2. Koncepcja stabilizacji podłoża gruntowego pod projektowany kompleks Baltic Arena w Gdańsku, sierpień 2008
 3. Wyniki badań geotechnicznych na obiekcie Baltic Arena w Gdańsku (seria nr 1), styczeń 2009
Osiedle "Południowe" GDAŃSK-Maćkowy Zlec. EKOLAN S.A. Gdynia
 1. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia budynków nr 1-5; 11-14; 21-24; Osiedle "Południowe" GDAŃSK-Maćkowy ul. Starogardzka, dz. nr 118, sierpień-październik 2008
 2. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu pod budowę zbiornika retencyjnego Osiedle "Południowe" GDAŃSK-Maćkowy, grudzień 2008
 3. Rozszerzenie Dokumentacji geotechnicznej dotyczącej warunków posadowienia budynków nr 1-5. Osiedle "Południowe" Gdańsk-Mackowy, ul. Starogardzka, dz. nr 118. , maj 2010
 4. Dokumentacja geotechniczna dla "Osiedla Południowego" zlokalizowanego w Gdańsku w rejonie ulic Starogardzkiej i Czerskiej. Działka nr 121, obręb 94. , grudzień 2010
Osiedle "Apartamenty na Polanie", Zlec. Ekolan S.A. Gdynia
 1. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża projektowanej drogi dojazdowej do Osiedla "Apartamenty na Polanie", listopad 2006
 2. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża projektowanej drogi dojazdowej do osiedla "Apartamenty na Polanie", listopad 2006
Osiedle "Królewskie Wzgórze", Zlec. ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. Gdynia
 1. Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej osiedla "Królewskie Wzgórze", lipiec 2006
 2. Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych. Badania uzupełniające - Osiedle "Królewskie Wzgórze" w Gdańsku, sierpień 2009
 3. Badania geotechniczne wraz z opracowaniem dokumentacji dot. planowanej budowy III i IV etapu osiedla mieszkaniowego Królewskie Wzgórze w Gdańsku, listopad 2011
 4. Uzupełniające badania geotechniczne wraz z opracowaniem dokumentacji dot. planowanej budowy III i IV etapu osiedla mieszkaniowego Królewskie Wzgórze w Gdańsku.
Apartamenty Hotelowe "POMERANKA", Zlec.: Allcon Osiedla Sp. z o.o. S.K.A.

 1. Projekt zamienny do projektu odwodnienia wykopów fundamentowych przestrzennych i liniowych na czas budowy zespołu turystyczno - wypoczynkowego "Apartamenty Hotelowe Pomeranka" w Gdańsku - Jelitkowie u zbiegu ul. Piastowskiej i Wypoczynkowej. Działki nr 38/4, 38/3 i 38/1 obręb 0018 oraz nr Ew. 245/7 obręb 0008, maj 2012.
 2. Uzupełnienie do projektu zamiennego do projektu odwodnienia wykopów fundamentowych przestrzennych i liniowych na czas budowy zespołu turystyczno-wypoczynkowego "Apartamenty Hotelowe Pomeranka" w Gdańsku - Jelitkowie u zbiegu ul. Piastowskiej i Wypoczynkowej. Działki nr 38/4, 38/3 i 38/1 obręb 0018 oraz nr Ew. 245/7 obręb 0008, maj 2012.
 3. Projekt dla posadowienia żurawi wieżowych na budowie Apartamentów Hotelowych "Pomeranka". Lokalizacja: Gdańsk-Jelitkowo, sierpień 2012.
 4. Harmonogram wyłączenia i likwidacji studni na terenie wykopu fundamentowego Zespołu Turystyczno-Wypoczynkowego "Apartamenty Hotelowe Pomeranka" w Gdańsku-Jelitkowie u zbiegu ulic Piastowskiej i Wypoczynkowej. Działki nr 38/4, 38/3 i 38/1 obręb 0018 oraz nr ew.245/7 obręb 0008, sierpień 2012.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 KM PSP w Gdańsku, Zlec.: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

 1. KONCEPCJA wykonania drogi łączącej Strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Gdańsku z ul. Śliwkową wraz z zabezpieczeniem skarpy i systemem odwodnienia, październik 2015
 2. Budowa nowej remizy strażackiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Gdańsku Ujeścisko Etap III: Wykonanie drogi łączącej remizę strażacką Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Gdańsku z ul. Śliwkową wraz z zabezpieczeniem skarpy i systemem odwodnienia. Projekt budowlany - zamienny, listopad 2015
 3. Ekspertyza dotycząca prawidłowości wykonania nawierzchni drogi łączącej Strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Gdańsku z ul. Śliwkową.
 1. Sposób wykonania zaprojektowanych fundamentów budynku w sąsiedztwie istniejącego budynku (Dom mieszkalny jednorodzinny z częścią usługowo-biurową. Sopot, Al. Niepodległości 754b, dz nr ewid. 179/2), maj 2005, Zlec. Pol-Swed projekt Sp. z o.o. w Gdańsku.
  Opinia dotycząca sposobu zabezpieczenia skarp na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego Sopot, ul. Haffnera, 1997. . Zlec. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych GEOTEST sp. z o.o.

 2. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia nowego obiektu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Zlec.:: ALLCON Osiedla Sp. z o.o. S.K.A., styczeń 2011
 3. OPINIA dotycząca wpływu odwodnienia wykopu dla przyłączy Wodociągowego, Kanalizacji sanitarnej i Gazowego na zmiany poziomu wody gruntowej wzdłuż drogi dojazdowej do nowego budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 75 w Sopocie oraz wpływu odwodnienia na sąsiedni budynek mieszkalny (+ PISMO dot. odpowiedzi na zapytania PINB-L.Dz. 933/14), Zlec.:: Bauhaus Sp. z o.o., marzec 2014
Osiedle "Patio Róży", Zlec.: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.
 1. OPINIA dotycząca projektu budowlano-wykonawczego zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Gdynia, Sokółka II Budynek nr 1 i nr 2 "Patio Róży", wrzesień 2009
Obiekt "Sportowa Centrum", Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. Analiza stateczności skarpy wykopu obciążonej żurawiem Liebherr 132 EC-H. Obiekt "Sportowa Centrum", ul. Sportowa 8 w Gdyni, luty 2010
ul. Płk. Dąbka, Zlec.: ZBO "DARSEN"
 1. Raport z rozpoznania właściwości filtracyjnych podłoża. Gdynia, ul. Płk. Dąbka, marzec 2010
 2. Stacja paliw SANIPOR, Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 3. OPINIA dotycząca stateczności skarpy od strony budynków mieszkalnych przy stacji paliw SANIPOR w Gdyni przy ul. Małokackiej, listopad 2010
Osiedle "Apartamenty na Polanie", Zlec.: EKOLAN S.A.
 1. Analiza stateczności projektowanej skarpy obciążonej na koronie fundamentami istniejących budynków 2-1 oraz 2-2 na osiedlu mieszkaniowym "Apartamenty na Polanie" Gdynia, ul. Żniwna, maj 2011
Osiedle "MERANO Park", Zlec.: EKOLAN S.A.
 1. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA projektowanego osiedla mieszkaniowego wraz z drogami i towarzyszącą infrastrukturą, Gdynia, ul. Parkowa (działki nr: 397/2, 641/2, 685/2, 687/2, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 71/1, 42/1), wrzesień 2014
 2. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA projektowanego osiedla mieszkaniowego wraz z drogami i towarzyszącą infrastrukturą, Gdynia, ul. Parkowa (działki nr: 397/2, 641/2, 685/2, 687/2, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 71/1, 42/1), maj 2015
 3. EKSPERTYZA dotycząca stateczności skarp na terenie osiedla "Merano Park" w Gdyni, przy ul. Parkowej;
ul. Bosmańska, Zlec.: ALLCON Osiedla Sp. z o.o. S.K.A.
 1. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia Zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą w Gdyni Oksywiu przy ul. Bosmańskiej. Działki nr: 73/9, 22/11, sierpień 2011
ul. Pomorska, Zlec.: MEGA S.A.
 1. Ekspertyza dotycząca możliwości wyeliminowania pali pod fundamentami projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pomorskiej 57/59 w Gdyni, kwiecień 2008
Hospicjum Dziecięce przy ul. Dickmana
 1. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia Hospicjum dziecięcego przy ul. Dickmana w Gdyni, listopad 2011
Osiedle SHIRAZ PARK, Zleceniodawca: HENPOL Sp. z o.o.
 1. 1. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca oceny warunków gruntowych poniżej warstw konstrukcyjnych podbudowy tarasów w budynkach wielorodzinnych R, S, T na Osiedlu SHIRAZ PARK w Pogórzu k. Kosakowa przy ul. Czarnieckiego (ETAP II). Działka nr ewid. 72/2, lipiec 2012.
Gdynia - Port
 1. Ekspertyza dot. realizacji prac związanych z budową dalby cumowniczej w MTK Gdańsk S.A. w aspekcie warunków gruntowych w podłożu dna morskiego, maj 2012.
Gdynia - ul. Prusa
 1. KONCEPCJA zabezpieczenia ścian wykopu pod budynek mieszkalny dwukondygnacyjny podpiwniczony położony na działce nr 158 - KM 60 przy ul. Bolesława Prusa w Gdyni, październik 2013
Gdynia - Kosakowo
 1. OPINIA TECHNICZNA dotycząca oceny stanu technicznego częściowo wykonanych podłóg oraz warunków gruntowych poniżej warstw konstrukcyjnych w budynkach wielorodzinnych na Osiedlu FOURPLEX w Kosakowie przy ul. Słonecznikowej, czerwiec 2012, Zlec.: DS. Investment Sp. z o.o.
Salon BMW w Gdyni, Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. OPINIA dot. budowy wykopu i fundamentowania salonu BMW w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej, kwiecień 2013
 2. Stanowisko PB GEOSTAB dot. opracowania pt."Geotechniczne warunki posadowienia Pawilonu handlowego przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni działka nr 426/2 określenie zalegania gruntów organicznych", wykonanego w lipcu 2013 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz.
Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej - ul. Bosmańska, Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA projektowanego Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, Gdynia, ul. Bosmańska/Australijska, luty 2014
Budynek biurowy "VECTRA", Zlec.: ALLCON Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A.
 1. SKRÓCONA WERSJA PROJEKTU do wyceny robót odwodnieniowych wykopu. Budynek biurowy "VECTRA" w Gdyni, kwiecień 2014
 2. OPERAT WODNOPRAWNY - Projekt wykonawczy z zakresu odwodnienia wykopu fundamentowego na czas budowy budynku biurowego VECTRA w Gdyni wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Inwestycja realizowana będzie w mieście Gdynia na działkach nr ew. 319/5, 703/5, 705/5, 706/5, 716/5, 721/4, 722/4, 782/2, 784/5, 786/5, 789/4, 791/4, 806/4, 807/4, 808/2, 809/2, 810/4, 811/4 i 934/5, których właścicielem jest GCH Property Sp.z o.o. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia. Oddziaływanie projektowanego odwodnienia wybiega na działki osób trzecich: Nr.ew.184/5; 185/5; 334/2; 708/5; 785/5; 787/5; 784/5. Obiekt: Budynek biurowy, maj 2014
 1. Ekspertyza dotycząca posadowienia nasypów drogowych obwodnicy Pruszcza Gdańskiego (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kopernika wraz z ul. PCK do ul. Obr. Westerplatte), kwiecień 2002, Zlec. BPBK w Gdańsku
 2. Opinia techniczna o projekcie ścian oporowych zabezpieczających skarpę nad rzeką Nowa Radunia w Pruszczu Gdańskim przy ul Wczasowej, 2004. Zlec. Gdańskie Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa w Gdańsku.

 3. Opinia dot. sposobu posadowienia obiektów Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego (CER) Poczty Polskiej, luty 2006
 4. Projekt wzmocnienia kolumnami DSM pod stopami fundamentowymi obiektów Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego (CER) Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim, marzec 2006.
Morze Bałtyckie, Zleceniodawca: Petrobaltic S.A. Gdańsk
 1. Ekspertyza dot. Warunków geotechnicznych w otoczeniu nóg platformy. Projekt przedłużenia żywotności platformy wydobywczej Baltic Beta, kwiecień 2004.
 2. REPORT on PETROBALTIC jack-up rig foundations Location B8-3 , May 2005

 3. Report on PETROBALTIC Jack-up rig foundations. Location B3-21, May 2006
 4. Ekspertyza dot. warunków gruntowych dla ułożenia rurociągu na trasie B8-2 - Baltic Beta, Sierpień 2006
 5. Report on PETROBALTIC Jack-up rig foundations. Location B23-2, December 2006
 6. Report on PETROBALTIC Jack-up rig foundations. Location B23-1., luty 2007
 7. Raport z badań laboratoryjnych prób gruntu pobranych z wibrosond nr B3-21G\1 I B3-21G\2 wykonanych w dnie Morza Bałtyckiego w trasie rurociągu. Struktura B3-21, Maj 2007,
 8. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation Location B22-1, listopad 2008
 9. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation. Location B8-Z4. Baltic Sea, czerwiec 2012
 10. Analiza warunków gruntowych w rejonie platformy Baltic Beta zgodnie z wymaganiami firmy IDEK, Lokalizacja B3-4, Morze Bałtyckie, lipiec 2012.
Morze Bałtyckie, Zlec.: PETROBALTIC Oil and Gas Exploration - Production Company
 1. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation Location B22-3, lipiec 2009
 2. Report on geotechnical conditions for jack-up rig foundations. Location B23-B1, luty 2009
 3. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation Location B22-3A, kwiecień 2009
 4. Report on Geotechnical Conditions for Sea Anchor Installation Semisubmersible platform. Location B23-B1, wrzesień 2009
 5. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation Location B28-1, grudzień 2009
 6. Report on Jack-up rig foundation. Location B101-1, luty 2010
 7. Report on Jack-up rig foundation. Location B8-Z2, Azimuth 135', marzec 2010
 8. Report on Jack-up rig foundation. Location B8-Z2. Azimuth 90', kwiecień 2010
Morze Bałtyckie, Zlec.: LOTOS PETROBALTIC S.A.
 1. Report on jack-up rig foundation. North Port Gdansk (upgrading) , maj 2010
 2. Report on geotechnical conditions for jack-up rig foundation. Location B23-D1, czerwiec 2010
 3. Report on geotechnical conditions for jack-up rig foundation. Anchorage No. 4, Gdańsk Gulf, czerwiec 2010
 4. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation. Location B8-Z4. Baltic Sea, listopad 2010
 5. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation. Location B8-Z5. Baltic Sea, lipiec 2011
 6. Report on laboratory tests of soil samples taken in vicinity of Baltic Beta footings. Location B3-4. Baltic Sea, sierpień 2011
 7. Opinia techniczna na temat stabilności posadowienia platformy Baltic Beta w związku z prowadzonym odkopywaniem nóg do inspekcji podwodnej, październik 2011
 8. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation. Location B28S-1. Baltic Sea, marzec 2013
 9. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation in the vicinity of PG-1 jacket, course 223°. Baltic Sea, kwiecień 2013
 10. Report on PETROBALTIC jack-up rig foundation in the vicinity of PG-1 jacket, course 133°. Baltic Sea, kwiecień 2013
 11. Raport dotyczący zmian warunków gruntowych w podłożu dna morskiego wskutek naruszenia podłoża pod wpływem wielokrotnej instalacji platformy w punkcie B8-2, czerwiec 2013
 12. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Projekt Budowlany zamiany platformy typu jack-up na morską budowlę hydrotechniczną, lipiec 2013
 13. PETROBALTIC jack-up rig leg penetration at platform temporary parking location, październik 2013
 14. Ekspertyza dotycząca przyczyn wystąpienia trudności przy odkopywaniu fundamentu nogi nr 3 platformy Baltic Beta, Morze Bałtyckie, LOKALIZACJA: Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna RP-Punkt B3-4, październik 2013
 15. Ekspertyza dotycząca posadowienia platformy wiertniczej PETROBALTIC po jej przebudowie na pozycji B8-2, październik 2013
 16. Penetracja nóg platformy wiertniczej PETROBALTIC w miejscu tymczasowego posadowienia w sąsiedztwie docelowej jej instalacji w punkcie B8-2,Morze Bałtyckie, listopad 2013
 17. GSF MONITOR jack-up rig foundation assessment at B8-Z3 temporary parking location. Baltic Sea, luty 2014
 18. GSF MONITOR jack-up rig foundation assessment at Anchorage No. 4 temporary parking location Gulf of Gdansk, luty 2014
 19. GSF MONITOR jack-up rig foundation assessment at Gdansk port temporary parking location Gulf of Gdansk, luty 2014
 20. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B27-1 location. Baltic Sea, marzec 2014
 21. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B21-2 location. Baltic Sea, maj 2014
 22. Opinia geotechniczna dotycząca posadowienia podmorskiego gazociągu łączącego złoże B8 z Elektrociepłownią we Władysławowie, lipiec 2014
 23. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla ułożenia i sposobu utrzymania podmorskiego gazociągu DN100 łączącego złoże B8 z Elektrociepłownią we Władysławowie (obszar Wyłącznej Strefy Ekonomicznej i Morza Terytorialnego RP), lipiec 2014
 24. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B8-Z3 location. Baltic Sea, sierpień 2014
 25. Badania geotechniczne w płytkowodnej strefie przybrzeżnej dla instalacji podmorskiego gazociągu łączącego złoże B8 z Elektrociepłownią we Władysławowie, wrzesień 2014
 26. PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at Gdynia Port, Basin VII temporary parking location Gulf of Gdansk, październik 2014
 27. Badania geotechniczne dna w strefie głębokowodnej morza w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla ułożenia i sposobu utrzymania podmorskiego gazociągu DN100 łączącego złoże B8 z Władysławowem dla instalacji podmorskiego gazociągu łączącego złoże B8 z Elektrociepłownią we Władysławowie, listopad 2014
 28. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig jack-up rig foundation assessment at Gdynia Port, Basin VII temporary parking location Gulf of Gdansk, listopad 2014
 29. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B3-5/6 location Baltic Sea, grudzień 2014
 30. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B21-3 location. Baltic Sea, marzec 2015
 31. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu i określeniu sposobu utrzymania podmorskiego gazociągu DN100 łączącego złoże B8 z Elektrociepłownią we Władysławowie (obszar Wyłącznej Strefy Ekonomicznej i Morza Terytorialnego RP), marzec 2015
 32. DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu i określeniu sposobu utrzymania podmorskiego gazociągu DN100 łączącego złoże B8 z Elektrociepłownią we Władysławowie (obszar Wyłącznej Strefy Ekonomicznej i Morza Terytorialnego RP), maj 2015
 33. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B8-Z6 location.Baltic Sea, czerwiec 2015
 34. Geotechnical conditions for CALM buoy drag embedded anchors installation areas. Location B8. Baltic Sea, lipiec 2015
 35. PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at Gdynia Port, Basin VII (near "XXX-lecia" quay) temporary parking location Gulf of Gdansk, lipiec 2015
 36. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B8-2 location. Baltic Sea, sierpień 2015
 37. PROJEKT GEOTECHNICZNY dotyczący posadowienia podmorskiego gazociągu DN100 Łączącego złoże B8 z elektrociepłownią we Władysławowie (obszar Wyłącznej Strefy Ekonomicznej i Morza Terytorialnego RP), październik 2015
 38. Zakres badań i prac eksperymentalnych dotyczących określenia sposobu wzmocnienia podłoża w Basenie VII Portu Gdynia umożliwiających przebudowę platformy PETROBALTIC, maj 2016
 39. Raport z badań geotechnicznych dna Basenu VII Portu Gdynia w miejscu projektowanego wzmocnienia podłoża w celu umożliwienia przebudowy platformy PETROBALTIC, czerwiec 2016
 40. Ekspertyza geotechniczna na posadowienie platformy PETROBALTIC w lokalizacji B8-2 jako Centrum Produkcyjne. Oszacowanie penetracji w podłoże dna morskiego i warunki posadowienia platformy. Wersja 4 (05.08.2016), sierpień2016
 41. LOTOS PETROBALTIC jack-up rig foundation assessment at B3-18 location. Baltic Sea, listopad 2016
Morze Bałtyckie, Zlec.: MARITIME INSTITUTE
 1. Foundation report of Heavy Lift Jack-Up Vessel INNOVATION for sea trials at the place A Anchorage No.4 Gdańsk Gulf, sierpień 2012.
 2. Foundation report of Heavy Lift Jack-Up Vessel INNOVATIONfor sea trias at the place B. Baltic Sea, 23 M North from Stilo lighthouse, sierpień 2012.


Movie: Heavy Lift Jack-Up Vessel INNOVATION

http://www.hgo-infrasea-solutions.de/movie_gallery.html

Morze Bałtyckie, Zlec.: CRIST
 1. Foundation report for VIDAR Heavy Lift Jack-Up Vessel - Sea trials at location A, Location A: Basin VII, Gdynia Port, listopad 2013
 2. Foundation report for VIDAR Heavy Lift Jack-Up Vessel - Sea trials at location B, Location B: Baltic Sea, 23 Nm North of Stilo Lighthouse, listopad 2013
 3. Report on preloading operations for HLJV Vidar on the 4th and 5th of December 2013- Sea trias AT location A, Location A: Basin VII, Gdynia Port, grudzień 2013
 4. RAPORT KOŃCOWY dotyczący próby podnoszenia pontonu CRIST 2, grudzień 2013
 5. ZOURITE Heavy Lift Jack-Up Barge (NB 105) foundation assessment for sea trias in Gdynia Port roadstead. Location: Gulf of Gdansk, Baltic Sea
Morze Bałtyckie, Zlec.: NED Project
 1. Karlissa A Jack-up leg retraction
Morze Bałtyckie, Zlec.: Inżynieria, Doradztwo, Ekologia "IDEK" Sp. z o.o.
 1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia zmiany statusu platformy Baltic Beta z Morskiej Jednostki Górnictwa Morskiego (MODU) na Obiekt Budowlany Zakładu Górniczego

 1. Opinia dot. projektu "Stabilizacja zbocza klifu od D.W. "Horyzont" w Jastrzębiej Górze w km 133.660-134.271 w tym odwodnienie i zabudowa klifu" opracowanego przez firmę NAJDER engineering Sp. z o.o. z Gdańska, listopad 2004.

 2. Sprawozdanie dot. badań geotechnicznych w obszarze wykonywanych drenaży u podnóża klifu w Jastrzębiej Górze (odcinek brzegu morskiego km 134+105 - km 134+232) Zadanie2, grudzień 2006
Jastrzębia Góra, Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry
 1. Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia panoramicznej windy plażowej na klifie w Jastrzębiej Górze, kwiecień 2009
Jastrzębia Góra, Zleceniodawca: Anna Prestilenz
 1. Dokumentacja geotechniczna dla celów rozbudowy budynku mieszkalno-pensjonatowego z usługami przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, grudzień 2009
Jastrzębia Góra, Zleceniodawca: WMW sp. j. Marek Prestilenz i Wojciech Prestilenz
 1. Projekt budowlano-wykonawczy. Przebudowa wschodniego zakończenia opaski brzegowej w Jastrzębiej Górze (km 133.6), marzec 2010
Jastrzębia Góra, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni
 1. Koncepcja przebudowy wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133.6), maj 2009
 2. Instrukcja dotycząca możliwości zagospodarowania terenu w Jastrzębiej Górze, wzdłuż zabezpieczonego klifu na odcinku brzegu morskiego km 133.660 - km 134.477 od DW "Bałtyk" do dawnego DW "Horyzont",a także sposobu obsługi i eksploatacji zabezpieczenia klifu, listopad 2009
 3. Uproszczony projekt usunięcia skutków nawalnych deszczy powodujących zsuwy oraz deformacje zabezpieczonej i odwodnionej skarpy klifu w Jastrzębiej Górze na odcinkach Zad. 2 i 3C (km 133+727 - km 134+232)., wrzesień 2010
 4. Dokumentacja badań geotechnicznych klifu w Jastrzębiej Górze na odcinku km 134.270 - 134.477 obejmujących otwory badawcze z pobraniem prób gruntu oraz badania laboratoryjne dla określenia parametrów fizycznych i mechanicznych podłoża, grudzień 2010
 5. Ekspertyza dotycząca przyczyn deformacji, stanu bezpieczeństwa i warunków użytkowania budowli zabezpieczajacej klif w Jastrzębiej Górze na odcinku od km 134.270 do km 134.477, styczeń 2011

 1. Technologia posadowienia nasypów na torfach. Droga krajowa nr 6. Odcinek od km 299+580 do km 299+730. Węzeł "Działki", listopad 1998
 2. Technologia tymczasowego posadowienia odcinka kolektora sanitarnego na terenie projektowanego węzła drogowego "Działki" w Wejherowie., 2000, Zlec. U.M. w Wejherowie.

 1. Inwentaryzacja zalegania torfu na obszarze PSSE Żarnowiec, grudzień 2001.

 2. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA dla budowy domu jednorodzinnego wraz z dwoma budynkami socjalno-gospodarczymi i magazynem chłodniczo-przechowalniczym w nowotworzonym siedlisku rolniczym - plantacja borówki wysokiej Miejscowość: Dmuchowo k/Żarnowca (działka nr: 289/1) 1. Ekspertyza dot. technologii budowy nasypu drogowego wraz ze specyfikacją techniczną do projektu budowlanego odcinka obwodnicy miasta Lęborka w miejscu przejścia przez grunty o słabej nośności, 1996

 1. Ekspertyza dotycząca przyczyn i sposobu ograniczenia osiadania toru nr 2 linii E65 Warszawa - Gdańsk na odcinku Malbork - Lisewo w km 283.550 - 284.780 oraz 288.950 - 290.250 w miejscu wzmocnienia podtorza, Zlec.: BPK Gdańsk, wrzesień 1998

Poszukiwania gazu łupkowego, Zlecenie: DrillTec GUT GmbH
 1. Foundation concept study. Drilling area in Bągart, wrzesień 2011
 2. Report on Geotechnical investigation. Drilling area In Stare Miasto, listopad 2011
 3. Report on Geotechnical investigation. Drilling area In Bągart, listopad 2011
 4. Projekt wykonawczy fundamentów i nawierzchni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Starym Mieście, listopad 2011
 5. Report on Geotechnical investigation. Drilling area in Kamionka, grudzień 2011
 6. Projekt wykonawczy fundamentów i nawierzchni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Kamionce, styczeń 2012
 7. Wyniki nadzoru dot. wykonania fundamentów i nawierzchni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego na Starym Mieście, cz. 1. Podbudowa, luty 2012
 8. Report on Geotechnical investigation. Drilling area in Mikołajki Pomorskie (Mirowice), luty 2012
 9. Projekt wykonawczy zamienny fundamentów i nawierzchni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Kamionce, marzec 2012
 10. Projekt techniczny placu technologicznego wiertni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Starym Mieście. Dodatek Nr 2 do Planu Ruchu na wykonanie otworu poszukiwawczego Stare Miasto - 1, kwiecień 2012.
 11. Projekt techniczny placu technologicznego wiertni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Kamionce. Dodatek Nr 2 do Planu Ruchu na wykonanie otworu poszukiwawczego Kamionka - 1, kwiecień 2012.
 12. Wyniki nadzoru dot. wykonania fundamentów i nawierzchni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Kamionce, cz.2. Kontrola jakości betonu, maj 2012.
 13. Projekt techniczny placu technologicznego wiertni na obszarze wiercenia poszukiwawczego gazu łupkowego w Mirowicach. Dodatek Nr 2 do Planu Ruchu na wykonanie otworu poszukiwawczego Mirowice, czerwiec 2012.
Przeprawa przez rzekę Elbląg, Transprojekt Gdański, Sp. z o.o.

 1. Ekspertyza dot. technologii posadowienia nasypów dla układu drogowego przeprawy mostowej przez rzekę Elbląg, listopad 1997.
 2. Aneks nr 1 do ekspertyzy dot. technologii posadowienia nasypów dla układu drogowego przeprawy mostowej przez rzekę Elbląg. Korekta łącznika AB, kwiecień 1999.

 1. Opracowanie dotyczące przyczyn wystąpienia osuwiska na skarpie przedzamcza zespołu obronnego zamku w Gniewie, styczeń 2001

 1. Wytyczne dotyczące posadowienia nasypu drogowego lub konstrukcji nawierzchni na odcinku C dojazdu do mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna km 0+000- km 3+770, 2002.
 2. Dojazd do mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna Odcinek B. Wytyczne dotyczące posadowienia nasypu drogowego na odcinku występowania w podłożu gruntów organicznych (km 6+490- km 10+770), 2002.


 1. Wyniki badań laboratoryjnych gruntów pobranych z otworów wiertniczych w miejscu wystąpienia osuwiska na linii kolejowej Prabuty - Kwidzyn na odcinku torowiska od km 45.195 do km 45.283. GEOSTAB Sp. z o.o., Gdańsk, czerwiec 1999.
 2. PROJEKT dotyczący odbudowy nasypu kolejowego w miejscu wystąpienia osuwiska linii kolejowej Prabuty -Kwidzyn (km 45,195 - 45,283), lipiec 1999
 3. EKSPERTYZA i PROJEKT naprawy podtorza w miejscu wystąpienia osuwiska linii kolejowej Prabuty -Kwidzyn na odcinku torowiska od km 45.195 do km 45.283, lipiec 1999

 1. Dokumentacja dotycząca odbudowy skarpy nasypu kolejowego w miejscu wystąpienia osuwiska na linii kolejowej Olsztyn - Łęgajny na odcinku toru od km 302.900 do km 302.950.Przyczyny wystąpienia osuwiska i sposób odbudowy skarpy nasypu, 1997


 1. DOKUMENTACJA dotycząca naprawy podtorza w miejscu wystąpienia osuwiska skarpy nasypu przy torze nr 2 linii nr 9 Warszawa - Gdańsk w km 259.675. Przyczyny wystąpienia osuwiska, sposób odbudowy skarpy nasypu, luty 2004, Zlec. PKPO Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku
 2. Dokumentacja z badań wskaźnika zagęszczenia mieszanki piaskowo-żwirowej wbudowanej w ramach odbudowy skarpy nasypu w torze nr 2 linii kolejowej nr 009 Warszawa-Gdańsk, w km 259.675, marzec 2004, zlec. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku.

 1. Wytyczne dotyczące odbudowy skarpy nasypu kolejowego w miejscu wystąpienia osuwiska na linii kolejowej Poznań - Skandawa szlak Sątopy Samulewo - Korsze, tor nr 1 km 364.953 - km 364.988, maj 1998
 2. DOKUMENTACJA dotycząca naprawy podtorza w miejscu wystąpienia osuwiska skarpy nasypu w km 364.945 - 364.980 przy torze nr 1 linii Poznań - Skandawa. WYNIKI badań laboratoryjnych próbek gruntu wykonanych z 21 otworów badawczych osuwiska podtorza, czerwiec 1998

 1. Ekspertyza dotycząca technologii wzmocnienia podłoża i posadowienia poszerzenia nasypu w ciągu drogi krajowej nr 5 w Grucznie, luty 1997, Zlec. Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 1. Obliczenia osiadań modernizowanych spichrzy i młyna Rothera w Bydgoszczy ul. Mennica 10 dla fundamentu płytowego na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo-wapiennymi, wrzesień 2001, Zlec. Stabilator Sp. z o.o. w gdyni
 2. Badania geotechniczne dla projektu budowy drogi ul. Srebrna, luty 2000, Zlec. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
 3. Technologia posadowienia odcinka ul. Srebrnej od ul. Niklowej do skrzyżowania z drogą krajową nr 245( km 0+000-km 1+322 ), marzec 2000, Zlec. EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 4. Specjalistyczna ekspertyza geotechniczna dla określenia przyczyn wady podtorza w torze nr 1 w km 148.375 - 148.425 linii kolejowej nr 18 oraz opracowanie dokumentacji odnośnie sposobu dokonania naprawy, Zlec.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział w Gdańsku, grudzień 2010
 5. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pt. "Kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy", Zlec.: BPK w Poznaniu Sp. z o.o., kwiecień 2011
 6. EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca weryfikacji projektu konstrukcyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagielońskiej 111 w Bydgoszczy wraz z zaleceniami konstrukcyjno - technologicznymi, Zlec.: Budlex Magnolia Sp. z o.o.
TAPP

 1. Dokumentacja techniczna badania zagęszczenia podłoża gruntowego sondą krzyżakową w sąsiedztwie przyczółków po obu stronach rzeki Wisły k/Torunia, grudzień 1992, Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 2. Ekspertyza dotycząca technologii posadowienia nasypu odcinka autostrady po lewej stronie Wisły, grudzień 1992, Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 3. Ekspertyza dotycząca technologii posadowienia nasypu odcinka autostrady po prawej stronie Wisły, grudzień 1992, Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 4. Technologia wykonania piaskowych drenów pionowych oraz wibroflotowanych słupów tłuczniowych Aneks 1do ekspertyzy dotyczącej posadowienia nasypu odcinka autostrady po lewej i prawej stronie Wisły, kwiecień 1993, Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 5. Wyniki dodatkowych badań geotechnicznych wraz z zaleceniami dot. wykonania drenów pionowych i słupów tłuczniowych na budowie TAPP wraz z Aneksem 1: Drenaż skarpowy, październik 1993, Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 6. Raport z instalacji piezometrów do pomiarów ciśnienia wody w porach gruntu na lewym brzegu Wisły w rejonie I na budowie TAPP w Toruniu, grudzień 1993 Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 7. Raport z obserwacji osiadań reperów i pomiarów ciśnienia wody w porach gruntu pod nasypem na lewym brzegu Wisły w rejonie I na budowie TAPP w Toruniu w okresie od 1.11.1993 do 31.03.1994, kwiecień 1994 Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 8. Raport z instalacji piezometrów do pomiarów ciśnienia wody w porach gruntu na lewym brzegu Wisły w rejonie II na budowie TAPP w Toruniu, wrzesień 1994 Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 9. Wyniki dodatkowych badań geotechnicznych wraz z zaleceniami dot. wykonania drenów piaskowych na budowie TAPP, lewa strona Wisły - rejon II, wrzesień 1994 Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 10. Ekspertyza naukowa dot. wzmocnienia fundamentu podpory 7 i 8 mostu autostradowego przez Wisłę w Toruniu, kwiecień 1995, Zlec. DODP w Bydgoszczy
 11. Raport z obserwacji osiadań reperów i pomiarów ciśnienia wody w porach gruntu pod nasypem na lewym brzegu Wisły w rejonie I i II na budowie TAPP w Toruniu w okresie od 1.11.1993 do 8.06.1995, lipiec 1995, Zlec. GPRD S.A. w Gdańsku
 12. Ekspertyza naukowa dot. wzmocnienia podpory 2 mostu autostradowego przez Drwęcę w rejonie Torunia, kwiecień 1995, Zlec. DODP w Bydgoszczy

Modernizacja ul. Grudziąckiej


 1. Uzupełniające badania podłoża dla modernizacji ul. Grudziądzkiej w Toruniu, w miejscu występowania w podłożu gruntów słabonośnych (od hm 1 do hm 5), 1995.
 2. Ekspertyza dotycząca technologii wzmocnienia podłoża modernizowanej ul. Grudziądzkiej w Toruniu wraz ze specyfikacją techniczną (od hm 1 do hm 5), 1995.
 3. Opinia dot. sposobu wykonania zaprojektowanej przez GEOSTAB kolumny z pospółki stabilizowanej cementem zaproponowanego przez HYDROBUDOWĘ WŁOCŁAWEK S.A. w warunkach wzmocnienia podłoża gruntowego modernizowanej ul. Grudziąckiej w Toruniu, czerwiec 1996.
 4. Uzupełniające badania podłoża dla celów budowy stacji paliw British Petroleum przy ul. Grudziądzkiej 108-112 w Toruniu, w miejscu występowania w podłożu gruntów słabonośnych, wrzesień 1997.

Stacja BP przy ul. Grudziąckiej


 1. Wytyczne realizacyjne wzmocnienia podłoża i posadowienia nasypów i obiektów projektowanej stacji benzynowej British Petroleum przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu (Część I: Nasypy), grudzień 1997.
 2. Sprawozdanie z nadzoru autorskiego przy robotach związanych ze wzmocnieniem podłoża i budową obiektów stacji benzynowej British Petroleum przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu, maj 1998.
 3. Wytyczne realizacyjne wzmocnienia podłoża i posadowienia nasypów i obiektów projektowanej stacji benzynowej British Petroleum przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu (Część II: Obiekty), maj 1998.
 4. Aneks do Wytycznych realizacyjnych wzmocnienia podłoża i posadowienia nasypów i obiektów projektowanej stacji benzynowej British Petroleum przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu. Część II: Obiekty. Dot. punktu 5 i 6 (pas wyłączenia i wjazd), czerwiec 1999.

ul. Rybaki, Zlec.: Budlex Nova Sp. z o.o.
 1. Ekspertyza Techniczna dotycząca przyczyn oraz sposobu naprawy budynku mieszkalnego nr 5B przy ul. Rybaki 29 w Toruniu. Część II, październik 2009
 1. Projekt posadowienia budynku mieszkalnego przy ul. Wczasowej w Darłowie dla fundamentu płytowego na podłożu wzmocnionym kolumnami c-w (działki nr 39/12, 39/14, 39/16 ), czerwiec 2001

 1. Projekt posadowienia fundamentów budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Dzieci Wrześnieńskich w Koszalinie na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo-wapiennymi, kwiecień 1999

 1. Modernizacja drogi krajowej nr 6 na odcinku Goleniów - Nowogard od km 30+425 do km 45+420. Dokumentacja projektowa budowy nasypu drogowego wraz z wzmocnieniem podłoża w obszarze występowania gruntów organicznych od km 40+100 do km 40+240, grudzień 2002

Stacja postojowa Zaleskie Łęgi, Zlec. BIP DOKP w Szczecinie.

 1. Ekspertyza dotycząca technologii uzdatnienia terenu pod układ torowy projektowanej stacji postojowej składów pasażerskich Szczecin-Zaleskie Łęgi, przyjętej w projekcie UNITECH-INWEST nr 11/UP/00302/01/94, 1996
 2. Ekspertyza dotycząca technologii posadowienia nasypów pod układ torowy projektowanej stacji postojowej składów pasażerskich Szczecin-Zaleskie Łęgi, odcinek od A-A do K-K, grudzień 1996.
 3. Ekspertyza dotycząca technologii posadowienia nasypów pod układ torowy projektowanej stacji postojowej składów pasażerskich Szczecin-Zaleskie Łęgi, odcinek od L-L do Z-Z, lipiec 1997.

Przeprawa przez Regalicę, Zlec. BPBK w Gdańsku,


 1. Wytyczne do realizacji wzmocnienia podłoża i posadowienia nasypów układu drogowego przeprawy przez rzekę Regalicę w Szczecinie, 1996.
 2. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia północna i południowa Trasy Nowocłowej - strona wschodnia. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego, listopad 1999.
 3. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia północna ul. Gdańskiej. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego, marzec 1999.
 4. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia południowa ul. Gdańskiej, wylot ul. Gdańskiej do Nowogdańskiej. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego, luty 1999.
 5. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia południowa ul. Eskadrowej. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego, marzec 1999.
 6. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia północna i południowa Trasy Nowocłowej - strona zachodnia. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego, luty 2000.
 7. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Budowa dojazdu do wiaduktu WD-2 wraz z włączeniem w ul. Gdańską. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego., kwiecień 2000.
 8. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Budowa dojazdu do wiaduktu WD-2 wraz z włączeniem w ul. Gdańską. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego (projekt zamienny), czerwiec 2002.
 9. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Wylot ul. Gdańskiej do Nowogdańskiej - ul. Księżnej Anny. Technologia wzmocnienia podłoża na odcinku bezpośredniego zalegania gruntów organicznych., maj 2000.
 10. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia południowa Trasy Nowocłowej, strona zachodnia (hm 4+47 do hm 6+41). Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego., maj 2000.
 11. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Jezdnia północna Trasy Nowocłowej, strona zachodnia (hm 4+63 do hm 6+43). Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypu drogowego, czerwiec 2000.
 12. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Kontrakt 41.7 (strona wschodnia). Skrzyżowanie Hangarowa - Leszczynowa. Technologia wzmocnienia podłoża oraz budowy nasypów drogowych dojazdów do estakady prawej jezdni ul. Leszczynowej, kwiecień 2001.
 13. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Kontrakt 41.7 (strona zachodnia). Jezdnia połączeniowa D-E. Technologia posadowienia oraz budowy nasypu drogowego jezdni połączeniowej D-E od ul. Księżnej Anny do ul. Węglowej pod wiaduktami Trasy Nowocłowej (hm 0+58 - hm 3+55.5), kwiecień 2001.
 14. Przeprawa przez rzekę Regalicę w Szczecinie (strona zachodnia). Droga dojazdowa od Basenu Górniczego do Portu. Technologia posadowienia oraz budowy nasypu drogowego od Basenu Górniczego do Portu pod wiaduktami Trasy Nowocłowej (km 0+000 - km 1+031.43), grudzień 2001.
 15. Dokumentacja dot. technologii wzmocnienia podłoża pod budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (odcinek od km 2+010 do km 2+425), maj 2004.
 16. Raport z analizy wyników badań kolumn testowych Nadzór naukowy nad realizacją inwestycji jezdni północnej po stronie zachodniej przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę w Szczecinie z dojazdem do WD-4A. Dojazd do wiaduktu WD-4A (odcinek od hm 0+82 do hm 2+12), październik 2002, Zlec. PEDIM S.A. w Szczecinie.
 17. Raport z analizy wyników badań kolumn testowych. Nadzór naukowy nad realizacją inwestycji jezdni północnej Trasy Nowocłowej po stronie zachodniej przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę w Szczecinie z dojazdem do WD-4A. Jezdnia północna - zjazd z WD-2 (odcinek od hm 4+63 do hm 6+43), październik 2002, Zlec. PEDIM S.A. w Szczecinie.
 18. Orzeczenie techniczne dotyczące prawidłowości wykonanego wzmocnienia podłoża. Nadzór naukowy nad realizacją inwestycji jezdni północnej po stronie zachodniej przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę w Szczecinie z dojazdem do WD-4A. Dojazd do wiaduktu WD-4A (odcinek od hm 0+82 do hm 2+12). Jezdnia północna - zjazd z WD-2 (odcinek od hm 4+63 do hm 6+43), kwiecień 2003, Zlec. PEDIM S.A. w Szczecinie.

Stacja paliw DUO II, Zlec. DEDECO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne w Szczecinie.


 1. Dokumentacja projektowa uzdatniania i podniesienia terenu pod budowę stacji paliw DUO II przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie, czerwiec 2001KONCEPCJA dodatkowego odwodnienia wykopu bunkra odpadów A.3 w ZTUO w Szczecinie, Zlec.: Zakład Unieszkodliwiania Odpadami Sp. z o.o., lipiec 2014
 1. KONCEPCJA zamiennego wykonania robót ziemnych i fundamentowych dwukomorowego bunkra odpadów A.3, Zlec.: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., sierpień 2014
 2. PROJEKT WYKONAWCZY dodatkowego odwodnienia wykopu bunkra odpadów A.3 wraz z wnioskiem o pozwolenie wodno-prawne, Zlec.: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., sierpień 2014
 3. NADZÓR AUTORSKI nad likwidacją odwodnienia, Inwestycja: BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO, Zlec.: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., grudzień 2014
 1. Technologia posadowienia poszerzenia nasypu drogowego na skrzyżowaniu drogi nr 118 w km 9+450 z drogą gminną w Radziszewie, kwiecień 2000, Zlec. Pracownia Projektowa Dróg i Ulic. Mieloch & Rabiega w Poznamiu

 1. Koncepcja posadowienia nasypu obejścia miasta Ognica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku doliny rzeki Rurzycy (km 0+270 - km 1+240), styczeń 1999, Zlec. Lafrenz-Polska Sp. z o.o. w Poznaniu
 2. Opracowanie projektowe posadowienia nasypu Obejścia miasta Ognica na odcinkach występowania w podłożu gruntów organicznych (km 0+270 - km 1+250 oraz km 3+110 - km 3+600), marzec 2000


 1. Technologia wzmocnienia podłoża i stabilizacji nasypu drogowego na odcinku występowania gruntów organicznych obwodnicy miasta Szubina w ciągu drogi krajowej nr 5. Część I, kwiecień 2005.
 2. Wzmocnienie podłoża i stabilizacja nasypu drogowego na odcinku występowania gruntów organicznych obwodnicy miasta Szubina w ciągu drogi krajowej nr 5. Część II. Program badań zagłębienia spągu nasypu w podłożu organicznym., kwiecień 2005.
 3. Technologia wzmocnienia podłoża i stabilizacji nasypu drogowego na odcinku występowania gruntów organicznych obwodnicy miasta Szubina w ciągu drogi krajowej nr 5 (km 64+400 - km 64+500) Część III Wykonanie wzmocnienia podłoża i budowa nasypu drogowego, czerwiec 2005


 1. Ekspertyza dotycząca technologii wzmocnienia podłoża i posadowienia nasypu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 05608 Wojdal - Pakość (przeprawa przez rz. Noteć w Wojdalu), listopad 1996, Zlec. PDM w Chojnicach Sp. z o.o.

Trasa Siekierkowska, Zlec. TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

 1. Wytyczne dotyczące warunków posadowienia układu drogowego Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, odcinki: ulica Czerniakowska Bis i ulica Wał Miedzeszyński, 1997.
 2. Trasa Siekierkowska w Warszawie. Badania laboratoryjne właściwości fizycznych i mechanicznych dodatkowo pobranych prób gruntów organicznych oraz badania laboratoryjne doboru mieszanek cementowo-wapiennych do kolumn CW, listopad 1998.
 3. Ekspertyza dotycząca warunków posadowienia układu drogowego Trasy Siekierkowskiej w Warszawie Ulica Czerniakowska - Bis. Zadanie 1, czerwiec 1998.
 4. Trasa Siekierkowska w Warszawie. Odcinek od km 5+000 do km 8+144. Wzmocnienie podłoża i posadowienie nasypu drogowego na odcinku od km 5+300 do km 6+200, 1998
 5. Trasa Siekierkowska w Warszawie. Odcinek od km 5+000 do km 8+144. Ekspertyza dot. Technologii budowy nasypu pod jezdnią i chodnikiem na odcinku od km 6+200 do km 7+000, 1998
 6. Trasa Siekierkowska w Warszawie. Ekspertyza dotycząca warunków posadowienia układu drogowego. Przebudowa ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku Wersalska - Narodowa, kwiecień 2000.
 7. Trasa Siekierkowska w Warszawie. Ekspertyza dotycząca warunków posadowienia układu drogowego Odcinek ul. Sobieskiego - Wał Zawadowski. Zadanie IV (km 0+000 - km 3+754), sierpień 2000.
 8. Trasa Siekierkowska w Warszawie. Odcinek od Węzła Bora-Komorowskiego km 5+600 do ul. Płowieckiej km 8+144. Droga - technologia robót ziemnych na odc. d km 5+600 do km 7+000 (projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt wykonawczy), sierpień 2004.

Zamek Królewski, Zlec. Stabilator Sp. z o.o. w Gdyni

 1. Ocena stateczności skarpy Zamku Królewskiego obciążonej ciężarem kafara poruszającego się na odcinku drogi dojazdowej do górnego tarasu ogrodów zamkowych, wrzesień 1996.
 2. Ocena stateczności skarpy Zamku Królewskiego w Warszawie na odcinku drogi biegnącej od podnóża skarpy do górnego tarasu ogrodów zamkowych, październik 1998.
 3. Ekspertyza dot. koncepcji stabilizacji fundamentów Arkad Kubickiego w Warszawie, styczeń 2004.
 4. Ekspertyza dot. wzmocnienia fundamentów Arkad Kubickiego w Warszawie, styczeń 2004.

DT "SMYK", Zlec. CEDET Development Sp. z o.o.

 1. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla ustalenia warunków hydrogeologicznych odwodnienia studniami wierconymi wykopu fundamentowego na czas przebudowy i rozbudowy DT "SMYK" przy ul Kruczej 50 w Warszawie (działka nr114 oraz części działek o numerach 102/1, 103/1, 109, obręb 5-03-11), marzec 2015.
 2. OPINIA dot. zabezpieczenia wykopu fundamentowego przed dopływem znacznych ilości wody podziemnej Przebudowa i rozbudowa domu towarowego "SMYK" w Warszawie i DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnienia wykopu budowlanego otworami wiertniczymi na czas przebudowy i rozbudowy DT "SMYK" przy ul. Kruczej 50 w Warszawie (Działka nr 114/Bi, obręb 5-03-11)
 3. PROJEKT tymczasowego odwodnienia wykopu fundamentowego oraz likwidacji piezometrów i studni. Przebudowa DT "SMYK" przy ulicy Kruczej w Warszawie (wersja końcowa)
 1. Ekspertyza dotycząca wzmocnienia podłoża i wykonania robót ziemnych dla poszerzenia istniejącej drogi krajowej nr 274 Gubin - Połupin na odcinku od km 12+930 do km 13+065, lipiec 1998


 1. Ekspertyza dotycząca oceny stateczności zapory składowiska odpadów poflotacyjnych GILÓW w oparciu o projektowaną w latach 1996-1998 eksploatację złoża rudy miedzi w jej filarze ochronnym, 1995.
 2. Ocena stateczności zapory stawu osadowego GILÓW w świetle projektowanej eksploatacji złoża rudy miedzi w latach 1999-2001, 1998.
 3. Ocena stateczności zapory stawu osadowego GILÓW w świetle projektowanej eksploatacji złoża rudy miedzi w latach 1999-2001, grudzień 2004.


ZGH Bolesław w Bukownie, Zlec.: Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
 1. Raport dot. oceny gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych deponowanych w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A. do budowy obwałowań i minimalizacji oddziaływania stawów na środowisko naturalne za I półrocze 2008 r., lipiec 2008
 2. Raport dot. oceny gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych deponowanych w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A. do budowy obwałowań i minimalizacji oddziaływania stawów na środowisko naturalne za II półrocze 2008 r., grudzień 2008
 3. Stawy osadowe ZGH Bolesław w Bukownie Badania parametrów geotechnicznych osadów poflotacyjnych ze stawu osadowego, grudzień 2008
 4. Ekspertyza w przedmiocie stopnia gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych deponowanych w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A. do budowy obwałowań i minimalizacji oddziaływania stawu na środowisko naturalne (Raport za okres od stycznia do grudnia 2008), marzec 2009
 5. Raport dot. gromadzenia danych pomiarowych umożliwiających dokonywanie oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A., styczeń 2010, styczeń 2010
 6. Raport dot. gromadzenia danych pomiarowych umożliwiających dokonywanie oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A. , styczeń 2011
 7. Projekt budowlany - Podniesienie stawów osadowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ZGH "Bolesław" S.A. do wysokości +360.0 m n.p.m., czerwiec 2011
 8. Raport dot. gromadzenia danych pomiarowych umożliwiających dokonywanie oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A., styczeń 2012
 9. Raport dot. gromadzenia danych pomiarowych umożliwiających dokonywanie oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A., styczeń 2013
 10. DOKUMENTACJA dot. gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych deponowanych w stawach osadowych ZGH "Bolesław" S.A. od rzędnej +350 m n.p.m. do rzędnej +360 m n.p.m. , styczeń 2013
 11. Raport dot. gromadzenia danych pomiarowych umożliwiających dokonywanie oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A., marzec 2014
 12. Badania terenowe, laboratoryjne i opracowanie koncepcji rozbiórki stawów osadowych nr 3a i 4 w celu ponownej przeróbki odpadów poflotacyjnych ZGH "Bolesław" S.A. i ponownego ich składowania. Część A: Raport z badań terenowych na stawach osadowych ZGH "Bolesław". Część B: Raport z geotechnicznych badań laboratoryjnych prób osadów., marzec 2014
 13. Badania terenowe, laboratoryjne i opracowanie koncepcji rozbiórki stawów osadowych nr 3a i 4 w celu ponownej przeróbki odpadów poflotacyjnych ZGH "Bolesław" S.A. i ponownego ich składowania. Część C: Model przestrzenny zawartości Zn i Pb w stawach osadowych nr 3a i 4 oraz koncepcja ich rozbiórki, maj 2014
 14. Raport dot. gromadzenia danych pomiarowych umożliwiających dokonywanie oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawie osadowym ZGH "Bolesław" S.A. w roku 2014, kwiecień 2015
 15. Projekt budowlany Podniesienie stawów osadowych - obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZGH "Bolesław" S.A. do wysokości +370.0 m n.p.m., maj 2015;
 16. Sprawozdanie eksperckie dot. oceny stanu techniczno-technologicznego oraz zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w stawach osadowych ZGH "Bolesław" S.A. w roku 2015, luty 2016
 17. Ekspertyza geotechniczna dotycząca możliwości wykorzystania żużli do budowy warstwy nośnej podłoża pod fundamentami obiektów Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A., maj 2016
 18. Ekspertyza potwierdzająca właściwości uszczelniające odpadów poflotacyjnych z wtórnej przeróbki przewidzianych do wypełnienia odkrywki popiaskowej w ramach uprzydatnienia terenu pod posadowienie obiektów w Centrum Logistyczno-Magazynowym ZGH "Bolesław" S.A., maj 2016
 19. Ekspertyza geotechniczna terenu odkrywki wypełnionego odpadami i przeznaczonego pod posadowienie obiektów Centrum Logistyczno-Magazynowego ZGH "Bolesław" S.A., wykonana przez Geostab Sp. z o.o., maj 2016
 20. Projekt budowlany. Projekt rozbiórki obiektu unieszkodliwiania odpaów wydobywczych ZGH "Bolesław" S.A. , czerwiec 2016
 21. Ekspertyza dotycząca uszczelnienia odpadami poflotacyjnymi warstw gruntu pod istniejącymi stawami osadowymi ZGH "Bolesław" S.A., październik 2016
 22. Technologia rozbiórki obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZGH "Bolesław" S.A. - stawów osadowych części wschodniej, do rzędnej +320 m n.p.m., październik 2016
Trzebinia, Zleceniodawca: ZG Trzebionka w Trzebini
 1. Analiza stateczności obwałowań stawu osadowego ZG Trzebionka w świetle wyników poszerzonego programu eksploatacji, 1994.
 2. Raport o stanie stawu osadowego ZG TRZEBIONKA na podstawie wyników obserwacji w roku 1994, 1995.
 3. Badania właściwości filtracyjnych osadów poflotacyjnych w stawie osadowym ZG TRZEBIONKA, 1995.
 4. Projekt Techniczno-Technologiczny budowy i eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA do rzędnej +325 m n.p.m., 1996.
 5. Optymalizacja projektu technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +325 m n.p.m., 1998.
 6. Optymalizacja projektu technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +325 m n.p.m. etap II, 1999.
 7. Możliwości i warunki docelowego składowania odpadów poflotacyjnych w ZG TRZEBIONKA S.A., 2000.
 8. Optymalizacja projektu technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +325 m n.p.m.. etap III, czerwiec 2001.
 9. Gospodarcze wykorzystanie odpadów poflotacyjnych deponowanych w stawie osadowym ZG Trzebionka S.A. w Trzebini do budowy obwałowań i minimalizacji oddziaływania stawu na środowisko naturalne. Badania i analizy, grudzień 2001.
 10. Optymalizacja projektu technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +325 m n.p.m.. etap IV, czerwiec 2002.
 11. Projekt techniczno-technologiczny eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. do rzędnej +340 m n.p.m., listopad 2002.
 12. Optymalizacja projektu technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +325 m n.p.m.. etap V. Stan wyjściowy do budowy i eksploatacji stawu do rzędnej +340 m n.p.m., marzec 2003.
 13. Optymalizacja projektu techniczno-technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +340 m n.p.m.. etap I., Gdańsk, kwiecień 2004.
 14. Stanowisko PB Geostab Sp. z o.o. w sprawie oceny wpływu deformacji obwałowań i podnóża stawu osadowego ZG Trzebionka na stateczność obwałowań i bezpieczeństwo składowiska (okres obserwacyjny 09.2003 - 09.2004) na X posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych w dniu 19.11.2003.
 15. Optymalizacja projektu techniczno-technologicznego eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +340 m n.p.m.. etap II., Gdańsk, marzec 2005.

 16. Określenie docelowej pojemności składowania odpadów poflotacyjnych na stawie osadowym ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej + 340 m n.p.m. z uwzględnieniem zmian w technologii budowy ostatniej warstwy, kwiecień 2008
 17. Stanowisko w sprawie oceny wpływu deformacji powierzchni obwałowań i podnóża stawu osadowego ZG Trzebionka na stateczność obwałowań i bezpieczeństwo składowiska (okres obserwacyjny 9.2007 - 9.2008) na XIV posiedzenie zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych., listopad 2008
 18. OPTYMALIZACJA projektu techniczno-technologicznego budowy i eksploatacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini do rzędnej +340 m n.p.m. (etap V), grudzień 2008
 19. PROJEKT techniczno-technologiczny rekultywacji stawu osadowego ZG TRZEBIONKA S.A. w Trzebini, maj 2009
 20. Stanowisko w sprawie oceny wpływu deformacji powierzchni obwałowań i podnóża stawu osadowego ZG Trzebionka na stateczność obwałowań i bezpieczeństwo składowiska (okres obserwacyjny 9.2008 - 8.2008) na XV posiedzenie Zespołu ds. eksploatacji w filarach ochronnych, październik 2009
 21. Stanowisko w sprawie oceny wpływu deformacji powierzchni obwałowań i podnóża stawu osadowego ZG Trzebionka na stateczność obwałowań i bezpieczeństwo składowiska (okres obserwacyjny 9.2009 - 9.2010) na XVI posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych, listopad 2010
Trzebinia, Zleceniodawca: ZG Trzebionka S.A. w likwidacji
 1. Określenie stanu osuszania poszczególnych rejonów czaszy stawu osadowego ZG TRZEBIONKA na podstawie wyników badań I obserwacji. Raport 2009-2011, lipiec 2011
 2. Stanowisko w sprawie oceny wpływu deformacji powierzchni obwałowań i podnóża stawu osadowego ZG Trzebionka na stateczność obwałowań i bezpieczeństwo składowiska (okres obserwacyjny 9.2010 - 9.2011) na posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych, listopad 2011
Trzebinia, Zleceniodawca: HEBO Poznań Sp. z o.o.
 1. Badania laboratoryjne osadów poflotacyjnych pobranych próbnikiem MOSTAP ze stawu osadowego ZG Trzebionka, październik 2009
 2. Badania laboratoryjne osadów poflotacyjnych pobranych próbnikiem MOSTAP ze stawu osadowego ZG Trzebionka, sierpień 2010
 1. Analiza danych do raportów o stanie bezpieczeństwa zapór Goczałkowice i Kozlowa Góra na komisyjne przeglądy budowli hydrotechnicznych, jesień 2004 i wiosna 2005.

 1. DOKUMENTACJA z technicznych badań podłoża wzdłuż drogi w rejonie Tczewa od km 34.550-38.770 oraz w miejscach projektowanych przepustów i dla potrzeb mostu na rzece Motławie, luty 1994
 2. Ekspertyza dotycząca umocnienia poboczy w związku z poszerzeniem odcinka drogi w rejonie Tczewa, marzec 1994

 1. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Stacja Redaki: km 223.800 - km 226.000. Podtorze, grudzień 1998.
 2. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Stacja Ząbrowo: km 218.200 - km 220.100. Podtorze, grudzień 1998.
 3. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Gralewo - Rybno : odcinek km 162.100 - km173.000. Podtorze, grudzień 1997.
 4. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Rybno - Montowo: odcinek km 173.100 - km183.700. Podtorze, grudzień 1997.
 5. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Mława - Działdowo: km 134.400 - km 148.200, listopad 1997.
 6. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Turza Wielka - Gralewo: km 158.100 - km 162.000. Podtorze, grudzień 1997.
 7. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia.Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Działdowo - Turza Wielka: km 148.000 - km 158.050. Podtorze, listopad 1997.
 8. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia.Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Konopki - Mława: km 113.900 - km 130.300. Podtorze, grudzień 1997.
 9. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Świercze - Gąsocin: km 71.400 - km 79.600. Podtorze, grudzień 1997.
 10. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Gąsocin - Ciechanów: km 90.000 - km 98.000. Podtorze, grudzień 1997.
 11. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Ciechanów - Konopki: km 98.100 - km 113.800. Podtorze, grudzień 1997.
 12. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Stacja Świercze: km 62.500 - km 71.400. Podtorze, grudzień 1997.
 13. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Susz - Prabuty: km 232.700 - km 241.500. Podtorze, listopad 1997.
 14. Dokumentacja geotechniczna. Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Na odcinku granica północnej DOKP - Gdynia. Redaki - Susz: km 225.900 - km 232.600. Podtorze, listopad 1997.

 1. Analiza stateczności skarp nasypu drogowego ul. Zamkowej w Olsztynie na odcinku zasypanej fosy, maj 2001, Zlec. Stabilator, Sp. z o.o. w Gdyni.

 1. Ekspertyza dotycząca zabezpieczenia klifu w Trzęsaczu, 2000, zlec. Stabilator Sp. z o.o..

 1. Obliczenia osiadań elewatorów zbożowych w Ząbkowicach Śląskich posadowionych na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo-wapiennymi, sierpień 2001, Zlec. Stabilator Sp. z o.o. .

 1. Badania geotechniczne dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych, 2005, zlec. Vematech-Puck

 2. Badanie zagęszczenia po wymianie gruntu. Budowa Budynku Mieszkalnego i Handlowo-Usługowego. Karwia, ul. Wojska Polskiego, sierpień 2012. Zlec.: PB GLEMBUD Sławomir Glembin
 3. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu domu jednorodzinnego częściowo podpiwniczonego w miejscowości Łebcz przy ul. Kwiatowej. Działka nr ewid. 142/54, wrzesień 2012. Zlec.: PB GLEMBUD Sławomir Glembin.
 1. 1. Wyniki badań prób gruntu i wody gruntowej pobranych na terenie ESP Żydowo, kwiecień 2012, Zlec.: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 1. INWENTARYZACJA robót budowlanych wykonanych przez Korporację Budowlaną DORACO Sp. z o.o. na budowie Centrum Handlowego VICTORIA w Chojnicach przy ul. Derdowskiego i ul. Zielonej wraz ze szczegółową wyceną robót w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, Zlec.: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., luty 2016
 1. OPINIA TECHNICZNO-PRZYRODNICZA dot. możliwości ochrony środowiska morskiego przez inwestycję budowlaną pt. "Odbudowa i rozbudowa umocnienia brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330.4-333.4", Zlec.: Strabag Hydrotech Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Ścieków "Swarzewo", Zlec.: MEGA S.A.

 1. OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca warunków posadowienia osadników wstępnych dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie", luty 2014
 2. Wyniki badań uściślające zaleganie gruntów plastycznych i miękkoplastycznych na obszarze posadowienia osadników wstępnych dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie" (+ OPINIA dot. oczyszczalnie Swarzewo posadowienie - L.Dz. 932/14, kwiecień 2014
 3. PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SKARPY PRZY OSADNIKU WSTĘPNYM 02.2, OBIEKT - Rozbudowa Oczyszczalnia Ścieków "Swarzewo", ul. Władysławowska 84, Swarzewo, 84-120 Władysławowo, grudzień 2014

Oczyszczalnia Ścieków "Swarzewo", Zlec.: PB GLEMBUD

 1. Raport z badań podłoża dla dróg i placów manewrowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Swarzewo, kwiecień 2015
O nas Zakres prac
studialno-projektowych
Zakres prac
badawczych
Realizacje Oprogramowanie inżynierskie Kontakt
Copyrights © 2006 GEOSTAB - Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona stworzona przez firmę KonKomp