GEOSTAB Przedsiębiorstwo Badawcze Sp. z o.o. (GEOSTAB Ltd. Research Enterprise)

Main office:

ul. Rodzinna 17
PL 80-260 Gdańsk
Mobile: +48 602-610-254
e-mail: 
siedziba@geostab.pl

Administration and bookkeeping:

ul. Startowa 2
PL 80-461 Gdańsk
Mobile +48 502-522-231
e-mail: finanse@geostab.pl

Geotechnical and Geoecology Design Office

ul. Falista 9
PL 81-331 Gdynia
tel./fax +48 58 6204600
e-mail: pgig@geostab.pl

Maciej Werno Prof. dr hab. inż.
+48 602-610-254
werno@geostab.pl

Marek Inerowicz mgr inż.
+48 697-177-249
inerowicz@geostab.pl

Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk mgr inż.
+48 502-303-318
juszkiewicz@geostab.pl

Stanisław Strugalski tech.
+48 605-038-051

Soil Testing Laboratory

ul. Cumowników 53
PL 80-299 Gdańsk
tel. +48 58 5525951

Andrzej Wilczuk tech.
+48 501-171-094
wilczuk@geostab.pl

Tomasz Olech tech.
+48 501-171-124
olech@geostab.pl